เอนไซม์

เราคัดสรรเอนไซม์ โดยคำนึงถึงวัตถุดิบอาหารสัตว์ในแต่ละพื้นที่ เนื่องจากเราเข้าใจวัตถุดิบที่ใช้ในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกัน บริษัทจึงคัดสรรเอนไซม์ และปรับปรุงสูตรให้มีปริมาณเอนไซม์เหมาะสมต่อวัตถุดิบในสูตรอาหารสัตว์ของพื้นที่นั้นๆ โดยมีผลิตภัณฑ์เอนไซม์ 2 ชุด ได้แก่ โปรรีลีส (Prorelease) เหมาะสำหรับโรงงานอาหารขนาดใหญ่ และขนาดกลาง และ โปรไซน์ (PROSCI) ที่เหมาะกับฟาร์มขนาดทั่วไป โดยทั้งสองชุดมีทั้งเอนไซม์รวม และเอนไซม์เดี่ยว ดังนี้ แอมิเลส ไซลาเนส เซลลูเลส บีต้ากลูคาเนส บีต้าแมนนาเนส กาแลคโทสิเดส โพรทีเอส ไลเพส และเเพคทิเนส มีผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบผง และแบบเหลว

Prorelase 3X

โปรรีลีส 3 เอ็กซ์ เป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวม มีองค์ประกอบของ เอนไซม์กลุ่มย่อยแป้ง, เอนไซม์ย่อยกลุ่มย่อยสารจำพวกโพลิแซคคาร์ไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (NSP), เอนไซม์กลุ่มย่อยโปรตีน โดยได้ทางบริษัท LUMIS ฺBIOTEC ออกเเบบให้มีสัดส่วนเอนไซม์เหมาะสมต่ออาหารที่ใช้ ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง ปลายข้าว ข้าว เป็นวัตถุดิบหลัก และสามารถใช้ในอาหารที่มี ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ได้ด้วย

Available form

รูปแบบผง

Package

25 Kg.

Product information

Please click

Prorelase 3XP

โปรรีลีส 3 เอ็กซ์พี เป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวม มีองค์ประกอบของ เอนไซม์กลุ่มย่อยแป้ง, เอนไซม์ย่อยกลุ่มย่อยสารจำพวกโพลิแซคคาร์ไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (NSP), เอนไซม์กลุ่มย่อยโปรตีน และ เอนไซม์กลุ่มย่อยไฟเทต ที่ถูกปรับปรุงสูตรให้เหมาสมต่ออาหารที่ใช้ ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง ปลายข้าว ข้าว เป็นวัตถุดิบหลัก และสามารถใช้ในอาหารที่มีองค์ประกอบของ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ น้ำมันปาล์ม เป็นต้น

Available form

รูปแบบผง

Package

25 Kg.

Product information

Please click

Prorelease 20X

โปรรีลีส 20 เอ็กซ์ คือผลิตภัณฑ์เอนไซม์ความเข้มข้นสูง เหมาะสำหรับโรงงานอาหารสัตว์ โดยมีองค์ประกอบรวมกันของเอนไซม์กลุ่มย่อยแป้ง, เอนไซม์ย่อยกลุ่มย่อยสารจำพวกโพลิแซคคาร์ไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (NSP), เอนไซม์กลุ่มย่อยโปรตีน และกลุ่มย่อย ไฟเทต

Available form

รูปแบบผง

Package

25 Kg.

Product information

Please click

Prorelease P5000

โปรรีลีส พี5000 เป็นเอนไซม์กลุ่ม 6-ไฟเทส (6-phytase) ที่ผลิตจากกระบวนการไบโอเทคโนโลยี ให้มีความทนต่ออุณหภูมิมากกว่า 85 องศาเซลเซียส ที่เกิดขึ้นในข่วงของการอัดเม็ด โปรรีลีส พี5000 ยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ลดปัญหาการตกค้างของฟอสฟอรัสในสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาด้านมลพิษในดิน เนื่องจากจะช่วยในเรื่องของการดูดซึมฟอสฟอรัส และลดการใช้ MCP MDCP ในสูตรอาหารสัตว์ได้

Available form

รูปแบบผง

Package

25 Kg.

Product information

Please click

Prorelease 10P

โปรรีลีส 10 พี คือเอนไซม์ไฟเทสของทางบริษัททีได้ปรับปรุงมาให้มีความเข้มข้นสูงถึง 10,000,000 FTU เหมาะสำหรับการใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ โดยยังคงความเสถียรต่อความร้อนในช่วงอัดเม็ดที่มีอุณหภูมิมากกว่า 85 องศาเซลเซียส โปรรีลีส 10 พี ยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ลดการใช้ MCP MDCP ลดปัญหาการตกค้างของฟอสฟอรัสในสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดมลพิษในดินและน้ำตามมา

Available form

รูปแบบผง

Package

25 Kg.

Product information

Please click

Prorelease PRO3

โปรรีลีส โปร3 เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเอนไซม์ย่อยโปรตีน (Protease) มีองค์ประกอบของ Acid-, Base- และ Neutral Protease ด้วยจุดเด่นนี้เองจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ โปรรีลีส โปร3 สามารถออกฤทธิ์ในทุกชาวง pH และมีความจำเพาะต่อตำแหน่งการตัดกรดอะมิโนมากกว่า โปรรีลีส โปร3 เหมาะสมกับแหล่งโปรตีนที่มาจากสัตว์ และพืช

Available form

รูปแบบผง

Package

25 Kg.

Product information

Please click

Prorelease PRO6​

โปรรีลีส โปร6 เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเอนไซม์ย่อยโปรตีน (Protease) ความเข้มข้นสูงถึง 11,000,000 HUT โดยมีองค์ประกอบของ Acid-, Base- และ Neutral Protease ด้วยจุดเด่นนี้เองจึงทำให้ผลิตภัณฑ์ โปรรีลีส โปร6 สามารถออกฤทธิ์ในทุกชาวง pH และมีความจำเพาะต่อตำแหน่งการตัดกรดอะมิโนมากกว่า โปรรีลีส โปร6 เหมาะสมกับแหล่งโปรตีนที่มาจากสัตว์ และพืช

Available form

รูปแบบผง

Package

25 Kg.

Product information

Please click

Prorelease XYLA

โปรรีลีส ไซลา เป็นผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผสมผสานระหว่าง ไซลาเนสจากแบคทีเรีย และไซลาเนสที่มาจากเชื้อรา โปรรัลีส ไซลา จะเข้าไปช่วยย่อยวัตถุดิบอาหารที่มาจากพืช เนื่องจากไซแลน (Xylan) เป็นองค์ประกอบหลักของผนังเซลล์พืช ให้สัตว์สามารถได้รับคุณค่าทางโภขนะมากขึ้น ลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการย่อยไม่ได้ โปรรีลีส ไซลา เหมาะสมกับโรงงานอาหารสัตว์ที่มีการใช้วัตถุดิบที่มาจากพืชทุกแห่ง

Available form

รูปแบบผง

Package

25 Kg.

Product information

Please click

Prorelease 3XL

โปรรีลีส 3 เอ็กซ์แอล เป็นผลิตภัณฑกลุ่มเอนไซม์รวม ที่มีองค์ประกอบหลักเป็น แอมิเลส ไซลาเนส เซลลูเลส บีต้ากลูคาเนส บีต้าแมนนาเนส กาแลคโทสิเดส และเเพคทิเนส อยู่ในรูปแบบของเหลว เหมาะสมกับโรงงานอาหารสัตว์ที่ใช้อุณหภูมิสูงในการผลิต เช่น โรงงานอาหารสัตว์น้ำ โรงงานอาหารสัตว์ที่ใช้เครื่อง Hygienization โรงงานอาหารสัตว์เลี้ยง

Available form

รูปของเหลว

Package

25 Kg.

Product information

Please click

PROSCI XP

โปรซายด์เอ็กซ์พี เป็นผลิตภัณฑ์เอนไซม์รวม เหมาะสมสำหรับการใช้ในฟาร์มขนาดเล็ก และขนาดกลาง โดยมีองค์ประกอบของ เอนไซม์กลุ่มย่อยแป้ง, เอนไซม์ย่อยกลุ่มย่อยสารจำพวกโพลิแซคคาร์ไรด์ที่ไม่ใช่แป้ง (NSP), เอนไซม์กลุ่มย่อยโปรตีน และ เอนไซม์กลุ่มย่อยไฟเทต ที่ถูกปรับปรุงสูตรให้เหมาสมต่ออาหารที่ใช้ ข้าวโพด ข้าว ถั่วเหลือง ปลายข้าว ข้าว เป็นวัตถุดิบหลัก และสามารถใช้ในอาหารที่มีองค์ประกอบของ ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ น้ำมันปาล์ม เป็นต้น

Available form

รูปแบบผง

Package

25 Kg.

Product information

Please click

PROSCI P

โปรซาย พี เป็นเอนไซม์กลุ่ม 6-ไฟเทส (6-phytase) ที่ผลิตจากกระบวนการไบโอเทคโนโลยี ให้มีความทนต่ออุณหภูมิมากกว่า 85 องศาเซลเซียส ที่เกิดขึ้นในข่วงของการอัดเม็ด โดยได้ปรับปรุงสูตรให้ง่ายต่อการใช้ในฟาร์มขนาดเล็ก และขนาดกลาง โปรซาย พี ยังช่วยลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ ลดปัญหาการตกค้างของฟอสฟอรัสในสิ่งแวดล้อม ที่เป็นปัญหาด้านมลพิษในดินและน้ำ

Available form

รูปแบบผง

Package

25 Kg.

Product information

Please click

Specialty for Animals

NFI MLS30

NFI MLS30 ถือเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ทางเลือกของวงการปศุสัตว์ เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ ช่วยลดอัตราการป่วย และตาย เพิ่มประสิทธิการผลิตให้กับฟาร์ม ลดปัญหาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อจากแบคทีเรีย และไวรัส เช่น PRRS PED ND IB AI Streptococcosis Staphylococcosis Clostridiosis เป็นต้น ผลิตภัณฑ์ NFI MLS30 มี alphamonolaurin ซึ่งเป็นสารออกฤทธิ์สูงถึง 30% โดยมีเทคโนยีการผลิตเพื่อลดปัญหาการจับตัวเป็นก้อนจากความชื้น

Available form

Micro pellets

Package

20-25 Kg.

Product information

Please click

VilliVital MLS 30

VilliVital MLS 30 is Novel Solutions Chapter of Livestock. It has potential as alternative antibiotic. VilliVital MLS 30 have effective control bacterial infection expecially bacteria gram positive and control Viral infection in animals. VilliVital MLS 30 have highest level of alpha-monolaurin availability. VilliVital MLS 30 has superior palatability thanks to the highly digestible natural carrier, rather than an indigestible inorganic carrier (ex. silica), the alph-monolaurin in VilliVital MLS 30 is release instantly, guranteeing profitavility and effectiveness

Available form

Micro pellets

Package

20-25 Kg.

Product information

Please click

BUTYRICA

BUTYRICA ผลิตภัณฑ์กลุ่มกรดไขมันสายสั้น ที่มีองค์ประกอบเป็น แคลเซียมบิวทิเรท ผลิตด้วยเทคโนยีการเคลือบด้วยเรซิ่น ซึงเป็นเทคโนโลยีเดียวกับการเคลือบยาคน เพื่อป้องกันการสูญเสียในกระเพาะอาหารเเละ ปลดปล่อยในลำไส้ของสัตว์ โดยออกฤทธิ์ได้ตลอดทางเดินของลำไส้ BUTYRICA ส่งเสริมความเเข็งแรงของ Tight junction กระตุ้นการเจริญของเซลล์ลำไส้ ลดการอักเสบ และรักษาสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ดีขึ้น

Available form

เป็นเม็ดแกลนูลละเอียด

Package

Product information

Please click

BUTYRINA

BUTYRINA ผลิตภัณฑ์ โซเดียม บิวทิเรท 90% ที่เคลือบด้วยไขมัน เพื่อป้องกันการสูญเสียภายในกระเพาะอาหาร และลดปัญหาการจับตัวเป็นก้อน ผลิตภัณฑ์ BUTYRINA เป็นอาหารเสริมที่จะช่วยเรื่องของการเจริญเติบโต เพิ่มน้ำหนัก (ฺBody weight) ลดอัตราการเเลกเนื้อ (FCR) และช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียภายในลำไส้

Available form

เป็นเม็ดแกลนูลละเอียด

Package

Product information

Please click

BUTYCIS

BUTYCIS ผลิตภัณฑ์ แคลเซียม บิวทิเรท 90% ที่เคลือบด้วยไขมัน เพื่อป้องกันการสูญเสียภายในกระเพาะอาหาร และลดปัญหาการจับตัวเป็นก้อน นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของ Vanilla flavor เพื่อลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ของกรดบิวทิริก ส่งผลให้ผู้ผสมอาหารทำงานได้ง่ายขึ้น ผลิตภัณฑ์ BUTYCIS เป็นอาหารเสริมที่จะช่วยเรื่องของการเจริญเติบโต เพิ่มน้ำหนัก (ฺBody weight) ลดอัตราการเเลกเนื้อ (FCR) และช่วยรักษาสมดุลของแบคทีเรียภายในลำไส้

Available form

เป็นเม็ดแกลนูลละเอียด

Package

Product information

Please click

MICOCID

MICOCID เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีองค์ประกอบร่วมระหว่างสารจับสารพิษจากเชื้อรา และสารบำรุงตับ (Sylibium marianum) ที่จะช่วยบำรุงประสิทธิภาพการทำงานของตับ และป้องกันปัญหาที่เกิดจากสารพิษจกากเชื้อราได้พร้อมๆกัน

Available form

รูปแบบผง

Package

Product information

Please click

Energy plus

Energy plus เป็นผลิตภัณฑ์ อิมัลซิไฟเออร์ ที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมต่อการปฏิกิริยา “อิมัลชั่น” ในทางเดินอาหารของสัตว์ โดยได้ทำการปรับโครงสร้างของสามาออกฤทธิ์ให้มีค่า HLB สูงกว่ากลุ่ม Lecithin และ Lysolecithin ผลิตภัณฑ์ Energy plus จะช่วยในการย่อย และดูดซึมไขมัน เพื่มประสิทธิการดึงไขมันมาใช้เป็นพลังงาน

Available form

รูปแบบผง

Package

Product information

Please click

Cysteamine HCl 30%

ซีสทีเอมีน เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของเนื้อสัตว์ได้อีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ Cysteamine HCl 30% นี้ได้ใช้เทคโนโลยีในการเคลือบด้วยเรซิ่น ซึ่งเป็นเทคโยโลยีเดี่ยวกับยาคน เพื่อป้องกันการสูญเสียในทางเดินอาหารส่วนต้น ตัวเทคโนโลยีนี้เองจะค่อยๆปล่อยสารออกฤทธิ์เมื่อเข้าไปอยู่ในลำไส้ของสัตว์

Available form

เป็นเม็ดแกลนูล

Package

Product information

Please click

Cysteamine HCl 50%

ซีสทีเอมีน เป็นอาหารเสริมสำหรับสัตว์ที่ถูกนำมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ อีกทั้งยังช่วยปรับปรุงคุณภาพของเนื้อสัตว์ได้อีกด้วย โดยผลิตภัณฑ์ Cysteamine HCl 50% นี้ได้ใช้เทคโนโลยีในการเคลือบด้วยเรซิ่น ซึ่งเป็นเทคโยโลยีเดี่ยวกับยาคน เพื่อป้องกันการสูญเสียในทางเดินอาหารส่วนต้น ตัวเทคโนโลยีนี้เองจะค่อยๆปล่อยสารออกฤทธิ์เมื่อเข้าไปอยู่ในลำไส้ของสัตว์

Available form

เป็นเม็ดแกลนูล

Package

Product information

Please click

ACTIVA 2X

ACTIVA 2X ผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกที่คัดสรรเชื้อออกฤทธิ์ 2 ตัวในกลุ่ม Bacillus sp. โดยใช้เทคโนโลยีในการทำให้เชื้ออยู่ในรูปของสปอร์ มีความคงทนในสภาวะแวดล้อมทั่วไป และคงทนต่ออุณหภูมืในการทำอาหารอัดเม็ด ผลิตภัณฑ์ ACTIVA 2X จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการผลิตสัตว์ สุขภาพสัตว์ ลดปัญหาท้องเสีย และรักษาสมดุลแบคทีเรียในลำไส้

Available form

เป็นเม็ดแกลนูล

Package

Product information

Please click

Chromixin

โครมิกซิน เป็นแร่ธาตุโครเมียม ที่เป็นธาตุสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของสัตว์ และคุณภาพเนื้อสัตว์ เนื่องจากโครเมียมเกี่ยวข้องกับกระบวนการดึงน้ำตาลกลูโคสเข้าสู่เซลล์กล้ามเนื้อ ที่จะส่งผลทำให้ปริมาณกล้ามเนื้อเพิ่มสูงขึ้น

Available form

รูปแบบผง

Package

Product information

Please click

Ecotru extra

อีโค่ทรู เอ็กซ์ตร้า เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาเรื่องกลิ่น ปัญหาเรื่องแอมโมเนีย และปัญหาเรื่องน้ำเสีย ที่เกิดขึ้นจากฟาร์มปศุสัตว์ และโรงงาน โดยประกอบไปด้วยจุลลินทรีย์ที่ออกฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกสภาวะ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์อีโค่ทรู เอ็กซ์ตร้า ยังสามารถช่วยลดปัญหาเรื่องเท้าเป็นแผล (Foot paddermatitis) ในไก่เนื้อได้ด้วย

Available form

รูปแบบผง

Package

Product information

Please click

FERTI PHOS

ผลิตภัณฑ์ FERTI PHOS มีองค์ประกอบของแร่ธาตุที่สำคัญต่อไก่เนื้อ และไก่ไข่ โดย FERTI PHOS จะช่วยปรับปรุงคุณภาพการผลิต บำรุงโครงสร้างของกระดูก ยืดอายุปลดของไก่ไข่ เพิ่มความเเข็งเเรงของเปลือกไข่ และเพิ่มอัตราไข่ฟักในฟาร์มพ่อแม่พันธุ์

Available form

รูปของเหลว

Package

Product information

Please click

Hydrocap AA

HYDROCAP AA เป็นอีกทางเลือกที่ใช้เพื่อควบคุมเชื้อแบคทีเรียก่อโทษ องค์ประกอบหลักของ HYDROCAP AA คือกรดไขมันสายกลาง ที่สามารถควบคุมปัญหาจากเชื้อ Clostridium sp., Coccidiosis , E. coli เป็นต้น นอกจาดนี้ยังมีฤทธิ์ในการยับยั้งการยึดเกาะผนังลำไส้ของ Salmonella sp. HYDROCAP AA จึงเป็นอีกทางเลือกเพื่อช่วยลดการปนเปื้อของเชื้อก่อโทษในเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (Food pathogen)

Available form

รูปของเหลว

Package

1 L.

Product information

Please click

Hydrocap R

HYDROCAP R เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันหอมระเหยที่ใช้ในวงการปศุสัตว์ โดยเฉพาะไก่เนื้อ และไก่ไข่ เพื่อลดปัญหาทางเดินหายใจในสัตว์ปีก HYDROCAP R มีฤทธิ์ลดความเหนียวข้นของ mucus ในทางเดินหายใจ ลดปริมาณเชื้อในก่อโรคทั้งไวรัส และแบคทีเียในทางเดินหายใจ ลดปัญหาการตายจากภาวะ Heat stress

Available form

รูปของเหลว

Package

1 L.

Product information

Please click

MIKISOW

MIKISOW เป็นผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธืภาพของแม่สุกร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงเรือนคลอด โดยอาศัยหลักการให้แม่หมูสามารถนำพลังงานจากอาหารมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียน้ำหนักหย่า ปรับปรุงคุณภาพน้ำนม ลดการอักเสบที่จะไปส่งผลต่อการผลิตนมน้ำเหลือง และน้ำนม ซึ่งจะส่งผลให้ลูกหมูได้รับนมอย่างเพียงพอ และมีสุขภาพที่ดี

Available form

รูปแบบผง

Package

1 Kg. 25Kg

Product information

Please click

Sci Eiw

SCIEIW เป็นผลิตภัณฑ์ปรับปรุงคุณภาพซาก ส่งเสริมการเจริญเติบโตในหมูขุน โดยองค์ประกอบของ SCIEIW ได้ใช้แร่ธาตูโครเมียมสูตรที่สามารถไปออกฤทธิ์ที่กล้ามเนื้อได้ดีที่สุด ซึ่งจะช่วยให้มีการสะสมของกล้ามเนื้อ ลดการเกิดอ๊อกซิเดชั่นของไขมันในกล้างเนื้อ ทำให้คุณภาพเนื้อ และการเจริญเติบโตของสัตว์ดีขึ้น

Available form

รูปแบบผง

Package

1 Kg. 25Kg

Product information

Please click

Surextal G-15

SUREXTAL G-15 เป็นสารฆ่าเชื้อ ออกฤทธิ์แบบวงกว้าง (Broad spetrum) สามารถทำลายเชื้อ แบคทีเรีย รา ยีสต์ สปอร์ และไวรัส โดยปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งเเวดล้อม

Available form

รูปของเหลว

Package

1L, 200L

Product information

Please click

YES MINERALS CHELATED

YES MINERALS CHELATED เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มแร่ธาตุ คีเลต ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิต เพื่อให้ %Chelation และความเสถียร (Stabilitu constant) สูง และสามารถดูดซึมนำไปใช้ได้ดี โดยผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้จะประกอบไปด้วย ซิงค์ คีเลต, แมงกานีส คีเลต, แมกนีเซียม คีเลต, คอปเปอร์ คีเลต, โคบอลต์ คีเลต, ไอรอน คีเลต, แคลเซียม คีเลต และ ซีลีเนียม ยีสต์

Available form

รูปแบบผง

Package

15 Kg., 25 Kg

Product information

Please click

YES FIX

YES FIX เป็นองค์ประกอบของ บีต้า-กลูแคน (สกัดจากผนังเซลล์ยีสต์ Saccharomyces cerevisiae) เบนโทไนต์ และ แอคทีฟชาร์โคล YES FIX สามารถออกฤทธิ์ดูดซับสารพิษจากเชื้อราในกลุ่ม Aflatoxins, Fumonisin ,Zearalenone และ DON นอกจากนี้ยังมีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันจากองค์ประกอบของ 1,3 and 1,6-β-glucans

Available form

รูปแบบผง

Package

25 Kg

Product information

Please click