สัตว์ปีก

อุตสาหกรรมสัตว์ปีกมีความสำคัญ และมีหลากหลายภาคส่วนด้านเกษตรกรรมของโลก ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกได้แก่ ไข่, เนื้อไก่ และเนื้อไก่งวง เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งในอาหารของคนเรา การผลิตสัตว์ปีกในปัจจุบันถูกพัฒนาให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า

กุญแจสำคัญที่จะทำให้ฟาร์มประสบความสำเร็จ คือ การใช้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคุมโรค และปัญหาที่ตามมา, ใช้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนอาหารสัตว์, ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค, ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และใช้อุปกรณ์-เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น

ซานิมอล มีผลิตภัณฑ์ที่ดี และพร้อมให้คำแนะนำเพื่อจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ปีก  เรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และองค์ความรู้ที่จะสงเสริมธุระกิจของคุณเป็นอย่างดี

แนวทางแก้ปัญหาสำหรับสัตว์ปีก

ผลิตภัณฑ์

YES-Se

Yes-Fe

Yes-Mn

Yes-Zn

Yes-Cu

Yes-Mg

Yes-Ca

YES FIX

Glucan mos

Glucan gold

YES DRY YEAST TYPE 5

Norponin Opti plus