สัตว์เลี้ยง

ในปัจจุบันสัตว์เลี้ยงมีบทบาทที่สำคัญในชีวิตคนหลายๆคน เช่น เป็นเพื่อน เป็นสุนัขเฝ้าบ้าน หรือเป็นการบำบัดที่ส่งผลดีต่อสุขภาพผู้เลี้ยง เป็นต้น จึงไม่แปลกที่ความผูกพันธ์ระหว่างคนและสัตว์จะเหนียวแน่น ทำให้ส่งผลดีอย่างมากกับตลาดผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ และสวัสดิภาพของสัตว์เหล่านี้อีกด้วย

ซานิมอล มีผลิตภัณฑ์ที่ดีมาตรฐานสากลสำหรับสัตวแพทย์ เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี

แนวทางแก้ปัญหาสำหรับสัตว์เลี้ยง

ผลิตภัณฑ์

YES MINERALS CHELATE

YES FIX

Glucan mos

Glucangold

YES DRY YEAST TYPE 5

Norponin Opti plus