เกี่ยวกับซานิมอลส์
เรื่องราวของเรา

ซานิมอลส์, เราสร้างสรรผลิตภัณฑ์อาหารเสริม และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์  และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการและการตลาดในเอเซีย   ด้วยผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพสัตว์ที่เน้นด้านโภชนาการและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ซึ่งได้พัฒนาอยู่บนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสุกร, สัตว์ปีก และสัตว์น้ำ และด้วยวิสัยทัศน์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนการผลิตอาหารสำหรับโลก และเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมถึงการพัฒนาด้านสุขภาพสัตว์, การผลิต, สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ซานิมอลส์จึงได้เกิดขึ้น

ซานิมอลส์ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสู่ตลาด ได้แก่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยในการแก้ปัญหาด้านต้นทุนอาหารสัตว์, คุณภาพอาหารสัตว์, สุขภาพสัตว์, และประสิทธิภาพการผลิต  โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ของซานิมอลส์ได้แก่ ไวตามิน, แร่ธาตุ, โปรไบโอติกและพรีไบโอติก, เอ็นไซม์, สารสกัดจากธรรมชาติ, ผลิตภัณฑ์ด้านไบโอเทค และยาปฏิชีวนิ รวมถึงผลิตภัณฑ์ด้านโภชนาการและผลิตภัณฑ์ทางสัตวแพทย์

ด้วยประสบการณ์กว่า 30 ปีของทีมบริหารและผู้ร่วมก่อตั้งธุรกิจ ความจริงใจ,ความเข้าใจและใจบริการ เป็นรากฐานสำคัญของความเป็นซานิมอลส์  เราส่งมอบการบริการที่ดีเลิศแก่ลูกค้าด้วยความเข้าใจและจริงใจ นำเสนอวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยแก้ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าของเรา

ธุรกิจหลักของซานิมอลส์คือการส่งมอบผลิตภัณฑ์ชั้นเลิศ, ข้อมูลด้านวิชาการ และการสนับสนุนผู้มีส่วนร่วมในธุรกิจ   ซานิมอลส์เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการตลาดผลิตภัณฑ์สุขภาพและโภชนาการสำหรับสัตว์ในเอเซียและตลาดเกิดใหม่ อาทิเช่น ไทย, เวียดนาม, กัมพูชา, พม่า เป็นต้น