สุกร

แนวโน้มฟาร์มสุกรในปัจจุบันจะกลายเป็นฟาร์มขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้น เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และการขยายขนาดของฟาร์มส่งผลต่อฟาร์มที่มีขนาดเล็กกว่า ดังนั้นจะเป็นผู้เล่นคนสำคัญในธุระกิจนี้ได้อย่างไรจึงเป็นคำถามที่ผู้เลี้ยงต้องการคำตอบ

กุญแจสำคัญที่จะทำให้ฟาร์มประสบความสำเร็จ คือ การใช้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคุมโรค และปัญหาที่ตามมา, ใช้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนอาหารสัตว์, ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค, ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และใช้อุปกรณ์-เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น

ซานิมอล มีผลิตภัณฑ์ที่ดี และพร้อมให้คำแนะนำเพื่อจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสุกร  เรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และองค์ความรู้ที่จะสงเสริมธุระกิจของคุณเป็นอย่างดี

แนวทางแก้ปัญหาสำหรับสุกร

ผลิตภัณฑ์

YES FIX