โค กระบือ

อุตสาหกรรมการเลี้ยงโคกระบือในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้เป็นธุระกิจที่ถูกมองข้าม แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญสำคัญสำหรับเกษตรกรรายย่อย รวมทั้งการเลี้ยงแบบไล่ทุ่ง การนำการจัดการที่ดีมาใช้จึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาธุระกิจ

กุญแจสำคัญที่จะทำให้ฟาร์มประสบความสำเร็จ คือ การใช้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคุมโรค และปัญหาที่ตามมา, ใช้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนอาหารสัตว์, ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค, ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และใช้อุปกรณ์-เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น

ซานิมอล มีผลิตภัณฑ์ที่ดี และพร้อมให้คำแนะนำเพื่อจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตโค กระบือ  เรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และองค์ความรู้ที่จะสงเสริมธุระกิจของคุณเป็นอย่างดี

แนวทางแก้ปัญหาสำหรับโค กระบือ

ผลิตภัณฑ์

YES MINERALS CHELATE

YES FIX