สัตว์น้ำ

สัตว์น้ำเป็นหนึ่งในแหล่งอาหารโปรตีนที่ได้รับความนิยมที่สุด โดยกว่าครึ่งที่เรากินอยู่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ธุระกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจึงเป็นธุระกิจที่เติบโตเร็วที่สุดในบรรดาธุระกิจอาหารของโลก จากการที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วจึงเป็นไปได้ยากที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม และระบบนิเวศวิทยา ดังนั้นการจัดการที่ดีจึงจำเป็นต่อการแก้ไขปัญหา

กุญแจสำคัญที่จะทำให้ฟาร์มประสบความสำเร็จ คือ การใช้เวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคุมโรค และปัญหาที่ตามมา, ใช้อาหารเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุนอาหารสัตว์, ใช้สารสกัดจากธรรมชาติเพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค, ใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และใช้อุปกรณ์-เครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น

ซานิมอล มีผลิตภัณฑ์ที่ดี และพร้อมให้คำแนะนำเพื่อจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  เรามีผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล และองค์ความรู้ที่จะสงเสริมธุระกิจของคุณเป็นอย่างดี

แนวทางแก้ปัญหาสำหรับสัตว์น้ำ