การบำบัดอากาศและน้ำ

ในโลกที่มีประชากรเพิ่มขึ้นอุตสาหกรรมอาหารรวมไปถึงอุตสาหกรรมปศุสัตว์ นั้นถูกท้าทายเพิ่มขึ้นจากการค้นหาทรัพยากรที่ขาดแคลนอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มการผลิตอาหารเพื่อรองรับการบริโภคของมนุษย์ได้อย่างเพียงพอ สิ่งเหล่านี้ เป็นหนึ่งในสาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน อาทิ มลพิษทางอากาศ หรือมลพิษทางน้ำ เป็นต้น

ซานิมอลส์ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยลดมลพิษทางอากาศ และมลพิษทางน้ำ รวมไปถึงปรับปรุงกระบวนการจากการใช้น้ำซ้ำสูงสุด และลดมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมการทำปศุสัตว์ จนส่งผลกระทบต่อฟาร์มและชุมชนแวดล้อม

ผลิตภัณฑ์