ข่าวสาร

บทความ

กิจกรรม​

VIV ASIA 2015

บริษัท ซานิมอลส์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท ลูมิส ไบโอเทค จำกัด ผู้นำด้านการผลิตเอ็นไซม์ ร่วมออกบูทงานแสดงสินค้างาน VIV ASIA 2015 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่  11-13 มีนาคม 2558 

ร่วมจัดงานวันนัดพบ-สมัครงานสัตวแพทย์- สัตวบาล 2557

นายสัตวแพทย์ เอกลักษณ์ ชัยกิตติภรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซานิมอลส์ จำกัด ร่วมกับสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานวันนัดพบ-สมัครงาน สัตวแพทย์ สัตวบาล 2557 ในฐานะประธานดำเนินงาน และกรรมการสมาคมนิสิตเก่าฯ  กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมไม่แสวงหากำไรซึ่งจัดโดยสัตวแพทยสมาคมฯ เพื่อช่วยเหลือการหางานแก่บัณฑิตที่กำลังจะจบการศึกษาด้านสัตวแพทย์ และสัตวบาล

ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง การเลี้ยงไก่ไข่ให้มีกำไร ก้าวไกลไป AEC

นายสัตวแพทย์ เอกลักษณ์ ชัยกิตติภรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซานิมอลส์ จำกัด ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนาเรื่องในฐานะประธานดำเนินงาน และผู้ดำเนินรายการ  งานสัมมนาจัดขึ้น ณ โรงแรมชลอินเตอร์ วันที่ 29 กันยายน 2557 เพื่อให้ความรู้แก่สัตวแพทย์ และเกษตรกร  กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมไม่แสวงหากำไรซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าฯ  เพื่อให้ความรู้ทางวิชาการแก่สัตวแพทย์ และเกษตรกร

ร่วมจัดงานสัมมนาวิชาการเรื่อง “Bye Bye PED2 Update and Glocal Situation”

นายสัตวแพทย์ เอกลักษณ์ ชัยกิตติภรณ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ซานิมอลส์ จำกัด ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงานสัมมนาเรื่อง “Bye Bye PED 2 Update and Glocal Situation“ ในฐานะประธานดำเนินงาน และผู้ดำเนินรายการ  งานสัมมนาจัดขึ้น ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ วันที่ 24 กันยายน 2557 เพื่อให้ความรู้แก่สัตวแพทย์ และเกษตรกร  กิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมไม่แสวงหากำไรซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าฯ  เพื่อให้ความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคพีอีดีแก่สัตวแพทย์ และเกษตรกร